Welcome to Fight4Xander

Fight4Xander


Fight4Xander is een groep van familie, vrienden en kennissen, die geld willen proberen in te zamelen voor de behandeling van Xander in Duitsland. Xander vecht al 2,5 jaar lang tegen neuroblastoom met onzekerheid voor volledige genezing. Nu is er een nieuwe hoopvolle kans om Xander beter te maken.

HELPT U ALSTUBLIEF MEE!!


Xander is een energieke en levenslustige jongen van 8 jaar. Op 29 januari 2010 werd bij hem  Neuroblastoom stadium 4 geconstateerd. Dit is een zeer agressieve vorm van kinderkanker. Hij had  bij de diagnose een tumor op de rechterbijnier met uitzaaiingen in de heupen/bekken, rechterbovenbeen/knie, rugwervel en schedel. De overlevingskansen voor kinderen met Neuroblastoom stadium 4 zijn erg klein. Van de 25 kinderen overleven er uiteindelijk slechts  5.

 

Sinds januari 2010 onderging Xander een intensieve therapie. Deze therapie bestaat uit MIBG- therapie,  een reeks van chemokuren, operatie, bestralingen en stamceltransplantatie en het zou uiteindelijk moeten worden afgesloten met immunotherapie in het Children’s Hospital te Philadelphia in Amerika. Zover is het echter niet gekomen. De in Nederland gegeven combinatie van MIBG therapie en chemokuren gaven onvoldoende resultaat, in die zin dat de uitzaaiingen niet werden opgeruimd en dat de tumor niet slonk. Het medisch team in het Erasmus Medisch Centrum heeft besloten om TOTEM (combinatie van chemotherapie: Topetecan en Temozolomide) te geven, maar deze methode kan de ziekte slechts stabiel houden. Xander ondergaat deze therapie iedere 5 weken.  Maar er zal een moment komen dat deze TOTEM therapie de kanker niet langer in bedwang kan houden en dan is er voor Xander binnen Nederland geen behandeling meer mogelijk.

 

De artsen in het Erasmus Medisch Centrum hebben echter goede contacten met het Oncologisch Centrum in Greifswald, Duitsland.  Recentelijk heeft prof. dr. Lode een therapie genaamd RIST tegen neuroblastoom ontwikkeld, wel is het dat deze therapie zich nog in het experimentele stadium bevindt.  Xander en zijn ouders zijn in juli 2012 naar Duitsland gereisd voor een gesprek met prof. dr. Lode  en hij is bereid Xander te behandelen. Het feit dat de behandeling zich nog in het experimentele stadium bevindt én dat deze niet in Nederland wordt gegeven is voor de ziektekostenverzekering (Zilveren Kruis Achmea) reden de kosten niet te vergoeden.   

 

Wij willen het hier echter niet bij laten zitten!!!! Moedig en met een positieve instelling doorstaat Xander tot nu toe alle therapieën gelukkig zonder noemenswaardige bijverschijnselen.

Hij staat er op om zoveel mogelijk naar school te mogen gaan en mee te doen met de activiteiten.  Xander verdient het dat wij ons uiterste best doen om hem de beste behandeling te kunnen geven, om op die manier zijn kans om gelukkig, lang en gezond te leven.  

Daarom hebben familie en vrienden een stichting opgericht met het doel geld in te zamelen om de behandeling van Xander in Duitsland te kunnen bekostigen.

 

Helpt u ons Xander te helpen???  

 

Want deze keer is misschien de enige kans voor Xander. ­­Alle giften en donaties zijn van harte welkom, hoe groot of klein deze ook zijn!

Fight 4 Xander

 

info@fight4xander.nl

 

Facebook: fight4xander.nl

 

Doneren

Stichting Fight4Xander

 

Steun ons op rekeningnummer: 1720.89.530

Rabobank Rotterdam

 

International Bank information:

IBAN-number: NL90RABO0172089530

BIC/SWIFT-number: RABONL2U