Belasting schenking vrijstelling

De stichting heeft geen ANBI-status. De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status wordt alleen toegekend aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Het bijeenbrengen van geld voor de behandeling van Xander is niet als een algemeen belang aan te merken. Dit betekent dat giften aan de stichting niet aftrekbaar zijn. Sponsoring is daarentegen voor bedrijven afrekbaar.
 
Over uw schenking hoeft de stichting geen schenkingsbelasting te betalen, tenzij het bedrag van de schenking meer is dan EUR 2.012. Deze schenkingsvrijstelling geldt per schenker (of twee schenkers die partners van elkaar zijn), per jaar. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de belastingdienst

Fight 4 Xander

 

info@fight4xander.nl

 

Facebook: fight4xander.nl

 

Doneren

Stichting Fight4Xander

 

Steun ons op rekeningnummer: 1720.89.530

Rabobank Rotterdam

 

International Bank information:

IBAN-number: NL90RABO0172089530

BIC/SWIFT-number: RABONL2U