Stichting Fight4Xander

Eind augustus 2012 hoorden wij dat de Neuroblastoom behandeling dat wordt gegeven in het ziekenhuis te Greifswald, Duitsland, geschikt is voor Xander. Na vele gesprekken met Lai en Don (de ouders van Xander) en de vaste vrijwilligers, werd er een plan gemaakt om geld in te zamelen voor de behandeling van Xander. Taken werden verdeeld, met een focus op het ontwerp en maken van de website en gedegen onderzoek doen naar de belangrijke zaken omtrent het oprichten van een stichting. De website was door de enorme inzet van onze vaste vrijwilligers al snel klaar en gelanceerd. Wachten was nog op het oprichten van de stichting. Op 28 september was het zover, Stichting Fight4Xander werd opgericht. Op dezelfde dag werd de stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam en een afspraak gemaakt bij de Rabobank voor het openen van een bankrekening. Het was een drukke dag, maar de officiële start van Stichting Fight4Xander gaf enorme voldoening en blijdschap.

 

Het doel van Stichting Fight4Xander is gericht op het bijeenbrengen van geld om de kosten te betalen die te maken hebben met de behandeling van Xander aan Neuroblastoom.

De behandelmogelijkheden zijn hoopvol, maar worden niet vergoed door zijn ziektekostenverzekeraar. Er is voor die behandeling een groot bedrag (100.000 euro) nodig.
Wij willen door het organiseren van verschillende activiteiten (bijvoorbeeld het plaatsen van collectebussen bij bedrijven, fancy fairs, veilingen e.d.) en werven van sponsors en donateurs geld en/of giften ophalen voor de behandeling van Xander. Daarnaast wordt het ingezamelde geld ook gebruikt om andere kosten vanwege de behandeling van Xander te betalen, zoals reis- en verblijfskosten.

Stichting Fight4Xander is altijd op zoek naar mensen en organisaties die de stichting willen helpen met het werven van fondsen en donaties. Hiervoor kunt een u e-mail sturen naar info@fight4xander.nl.

Met de actieve inzet van onze vrijwilligers en het hele gezin van Xander, warme betrokkenheid van onze naasten, sponsors, donateurs en u hebben wij alle vertrouwen dat de doelstelling van Stichting Fight4Xander een succes wordt.
Als er fondsen overblijven, dan wordt dat geld besteed aan een ander kinderkanker gerelateerd doel (voornamelijk Villa Joep* en KiKa**).


Het bestuur wordt gevormd door:
Judy Chan, voorzitter
Yuk Lin Leung, penningmeester


KvK: 56133243
Bankrekening: Rabobank 1720.89.530
Overige bankgegevens:
BAN-nummer: NL90RABO0172089530
BIC/SWIFT-nummer: RABONL2U

 
De notariële akte van oprichting van de Stichting Fight4Xander is op 28 september 2012 opgesteld door notariskantoor TeekensKarstens te Alphen aan den Rijn. Een kopie van de notariële akte kan op verzoek (per e-mail) toegestuurd worden.

*Villa Joep wil neuroblastoom kinderkanker de wereld uit helpen door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen. Dit willen wij realiseren aan de hand van het (co-)financieren van gericht onderzoek op dit gebied. We willen een zo groot mogelijke impact maken met de ons toevertrouwde financiële middelen.


**KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam, UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek, Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden, UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen, ErasmusMC – Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, VU medisch centrum in Amsterdam, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.

Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.


 

 

 

Fight 4 Xander

 

info@fight4xander.nl

 

Facebook: fight4xander.nl

 

Doneren

Stichting Fight4Xander

 

Steun ons op rekeningnummer: 1720.89.530

Rabobank Rotterdam

 

International Bank information:

IBAN-number: NL90RABO0172089530

BIC/SWIFT-number: RABONL2U